Slide 1

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ‼‼ เพิ่มเพื่อนในไลน์ สแกนเลย ‼‼ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE

Slide 2

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Slide 3

ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน

Slide 4

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

ข่าวเด่น
No Gift Policy
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  >> อ่านต่อ

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ‼‼ เพิ่มเพื่อนในไลน์ สแกนเลย ‼‼ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE
มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ‼‼ เพิ่มเพื่อนในไลน์ สแกนเลย ‼‼ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE   >> อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...  >> อ่านต่อ
"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 005374